POPOWICE – WIELKOFOTMATOWE PIKTOGRAMY NA BUDYNKACH


Wykonaliśmy oznaczenia budynków na jednym z wrocławskich osiedli, łączna powierzchnia przestrzennych piktogramów w etapie I wyniosła około 320m2. Realizacja obejmowała produkcję oznaczeń na kilkanaście budynków, część oznaczeń miała wielkość dochodzącą do 20m2ch