LOGOTYPY PRZESTRZENNE


Ważnym elementem oznakowania siedziby firmy są znaki firmowe. Dzięki możliwościom technologicznym jakimi dysponujemy możemy zaoferować efektowne, podkreslające status miejsca logotypy przestrzenne, zarówno do wnętrz biurowca jak i na elewację budynku. Wykonujemy logotypy 3D w wykorzystując technologię LED, dającą szeroką gamę efektów działania światła: efekt halo, podświetlenie boczne bądź podświetlenie lica znaku graficznego. Światło jest doskonałym wyróżnikiem inwestycji szczególnie po zmierzchu.